Ungdommen har talt

Arbeidet med å definera framtidas Voss herad held fram. Ungdomsråda i Voss og Granvin har i kveld felles møte for å snakka om sitt draumebilete for framtida.

IMG_0879

Etter ei felles arbeidsøkt med pizzalaging på kjøkenet, inntak av mat og drikke var engasjementet og kreativiteten på topp. Ungdommane som vil vera om lag 30 år når kommuneplan-perioden er ferdig er naturleg nok mest opptatt av saker som opptek ungdommar flest, men har òg omsut for eldre og arbeidstakarar. Under presentasjonsrunden var det umogleg å skilja kven som er frå Granvin og kven som er frå Voss. Sakene dei tok opp er veldig samanfallande med det som kom fram då kommunestyra i dei to kommunane diskuterte kommuneplanen;

 • Betre helsestasjonstenester, lågterskel tilbod for ungdom og betre seksualundervisning
 • Billegare og betre kollektivtransport internt i Voss herad
 • Bevara sterke lokalsenter
 • Laga vårt eige «Bergen» så me slepp bli ein del av Bergen
 • Behalda ekstremsporten
 • Meir variert ungdomstilbod
 • Satsing på miljøvern
 • Meir arbeidsplassar for ungdom, til dømes UngJobb
 • Behalda ambulansestasjon i Granvin
 • Skulemat
 • Brukarfokus i eldreomsorga

Ungdomsråda i Voss og Granvin har reflekterte, samfunnsorienterte og engasjerte medlemmer. I diskusjonen etterpå diskuterte dei vidare mellom anna miljøvern, helsetenester, fordommar om psykisk sjuke, samfunnstryggleik og NAV.

Til sist skulle ungdommane prioritera tre tema dei vil prioritera framover. Dei enda opp med desse fire: folkehelse, miljøvern, bustad og ungdom.

Kanskje me ser ein del framtidige heradsstyremedlemmer i Voss herad her?

IMG_0884

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s